Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 i 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Cargo Green Sp. z o.o. (zwana dalej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą przy ulicy Guzikowej 28, 05-800 Pruszków.   

Zgodnie z polityką RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych) przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednocześnie Państwa  dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Mogą Państwo żądać  od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jeżeli według Państwa opinii, przetwarzane dane osobowe przez administratora naruszają przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?
Cargo Green Grupa Sp. z o.o.
ul. Guzikowa 28
05-800 Pruszków
tel. +48 22 728 81 81,
tel. +48 22 758 68 47
fax +48 22 728 66 33
biuro@cargogreen.eu
Cargo Green GmbH
Mühlenweg 47B
D-15232 Frankfurt/O
Tel. +49 (0)335 521 16 392
Tel. +49 (0)335 521 16 394
Fax +49 (0)335 521 16 393
office@cargogreen.eu